Dlaczego należałoby tworzyć dobre teksty?

Redagowanie wypowiedzi pisemnych wcale nie jest takie bezproblemowe jak mogłoby się wydawać. Wprawdzie pisać może każdy, to nie zawsze musi to być tożsame z jakością takiego tworu. Czemu właściwie warto pisać pozytywnie wyróżniające się teksty? Gdyż taki twór naszej wyobraźni może zaowocować korzyściami tak w sensie finansowym jak i w wymiarze autotelicznym. Jak jednak stworzyć dobry gatunkowo tekst? Przede wszystkim konieczna jest ogólna idea. Autor nie musi jej nawet zaznaczać w gotowej wersji pracy. Istotne, aby sformułował ją dla siebie. Tekst to jednak nie tylko treść. Przedstawiająca taką samą wartość jest jego forma. Konieczny jest logiczny podział na wyodrębnione części. Zrównoważenie poszczególnych części to priorytet. Wprowadzający fragment nie może być rozwlekły, podobnie podsumowanie. Warto stosować rozmaite ilustracje, a ponad to posługiwać się językiem sugestywnym. Nie powinno się zapominać o ważnej roli poczucia humoru. Dobry tekst będzie szansą by zdobyć wielu oddanych czytelników. Staranna praca da rezultaty również w aspekcie pieniężnym. Im więcej czytelników, tym większe zainteresowanie potencjalnych zleceniodawców.